Jakie kary grożą za nielegalny wywóz odpadów?

Pozostałości po budowie, remoncie, czy pracach rozbiórkowych stanowią grupę odpadów budowlanych. Składowanie i utylizacja takich śmieci musi odbywać się według określonych zasad. Ich nieprzestrzeganie grozi karą grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawieniem wolności. Jakie kary przewiduje polskie prawo w tym zakresie i co należy zrobić, by ich uniknąć?

Read More

Rodzaje kontenerów na odpady

Rozpoczynając budowę, remont, rozbiórkę lub renowację, należy zaplanować – obok najważniejszych prac – także gospodarkę powstałymi odpadami. Odpady te muszą być składowane i utylizowane wg określonych procedur. By wyrzucić je zgodnie z prawem, należy wynająć kontener od firmy z odpowiednimi uprawnieniami. Jakie rodzaje kontenerów są dostępne dla użytkowników indywidualnych i firm, oraz jak wybrać rozwiązanie dopasowane do potrzeb?

Read More