Utylizacja papy – jak zrobić to z głową?

Wymiana dachu, podobnie jak sprzątanie po budowie generuje duże ilości odpadów budowlanych. Jednym z nich jest papa dachowa, która musi zostać odpowiednio zabezpieczona przed przekazaniem do utylizacji. Niewłaściwe gospodarowanie pozostałościami materiałów budowlanych grozi otrzymaniem kar finansowych, dlatego przy ich wywozie warto zdać się na pomoc fachowców. Jak utylizować papę zgodnie z prawem?

Read More

Co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych?

Przy remoncie lub zmianie wystroju mieszkania często przychodzi czas na nowe meble i sprzęty, które odmienią wygląd pomieszczenia. Co zrobić z niepotrzebnymi już elementami aranżacji? Odpady wielkogabarytowe, jak mówi sama nazwa – ze względu na wymiary nie mogą trafić do zwykłych koszy na śmieci i powinny zostać umieszczone w specjalnym kontenerze. Jakie przedmioty można do niego wrzucić i czym właściwie są odpady wielkogabarytowe?

Read More

Co warto wiedzieć o rejestrze BDO i jak uzyskać wpis?

Baza Danych Odpadowych gromadzi informacje o obrocie odpadami, a jej integralną częścią jest rejestr podmiotów wytwarzających śmieci, lub gospodarujących nimi w inny sposób. Kto musi zarejestrować się w Rejestrze BDO, a kto jest zwolniony z obowiązku? Warunki zapisu reguluje Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012. Dowiedz się więcej o BDO i całym procesie wpisu do rejestru.

Read More

Ustawa o odpadach – najważniejsze zmiany w 2022 roku

Ustawa o odpadach reguluje przepisy zarządzania odpadami w gminach. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące tego, czym jest gospodarka odpadami, a także jak należy obchodzić się z poszczególnymi rodzajami odpadów oraz kto może się tym zajmować i w jaki sposób należy prowadzić dokumentację. Ustawa ta wskazuje również, komu mają być przekazywane poszczególne odpady.

Read More

Ile kosztuje wywóz odpadów?

Każdy, kto rozpoczyna budowę, remont, lub inną inwestycję tego rodzaju, jest zobowiązany do wywiezienia powstałych odpadów. Zwykle jest ich na tyle dużo, że konieczne okazuje się zamówienie kontenera od lokalnej firmy. Taka usługa jest relatywnie tania i łatwo dostępna. Od czego dokładnie zależy koszt wynajęcia kontenera?

Read More

Jakie kary grożą za nielegalny wywóz odpadów?

Pozostałości po budowie, remoncie, czy pracach rozbiórkowych stanowią grupę odpadów budowlanych. Składowanie i utylizacja takich śmieci musi odbywać się według określonych zasad. Ich nieprzestrzeganie grozi karą grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawieniem wolności. Jakie kary przewiduje polskie prawo w tym zakresie i co należy zrobić, by ich uniknąć?

Read More

Rodzaje kontenerów na odpady

Rozpoczynając budowę, remont, rozbiórkę lub renowację, należy zaplanować – obok najważniejszych prac – także gospodarkę powstałymi odpadami. Odpady te muszą być składowane i utylizowane wg określonych procedur. By wyrzucić je zgodnie z prawem, należy wynająć kontener od firmy z odpowiednimi uprawnieniami. Jakie rodzaje kontenerów są dostępne dla użytkowników indywidualnych i firm, oraz jak wybrać rozwiązanie dopasowane do potrzeb?

Read More