Segregacja odpadów budowlanych – dlaczego jest ważna i kogo dotyczy?

Segregacja odpadów budowlanych ma duże znaczenie dla środowiska – zużyte lub niewykorzystane materiały budowlane zagospodarowane w niewłaściwy sposób degradująco na nie oddziałują. Selektywna zbiórka śmieci po remoncie i budowie to podstawowy krok do utrzymania porządku i ponownego wykorzystania nieczystości poremontowych. Gruz czysty oraz inne materiały mogą być poddane recyklingowi i wykorzystane ponownie w nowej formie. Jak segregować odpady budowlane?

Read More

Utylizacja odpadów budowlanych – co mówią przepisy?

Odpady budowlane to specyficzny rodzaj nieczystości, który wymaga specjalnego sposobu postępowania. Śmieci wytworzone podczas budowy lub remontu nie mogą trafić do kosza komunalnego, a przebieg ich utylizacji dokładnie określają przepisy. Polskie prawo nakłada na wytwórców obowiązek bezpiecznego przekazania odpadów budowlanych do zakładów, które zajmują się unieszkodliwianiem różnych grup śmieci. Co dokładnie mówią i kogo dotyczą przepisy dotyczące utylizacji odpadów budowlanych?

Read More

Gdzie wyrzucać odpady zielone?

W czasie prac porządkowo-pielęgnacyjnych w ogrodzie powstają naturalne odpady, które mimo niskiej szkodliwości dla środowiska nie powinny trafić do wspólnego kosza z innymi śmieciami. Odpady zielone należy umieścić w specjalnym worku lub kontenerze, dzięki czemu będą zagospodarowane w sposób odpowiedni dla roślinnych pozostałości. Czy można spalać odpady zielone i jakie alternatywne rozwiązania warto wykorzystać podczas sprzątania ogródka?

Read More

Demontaż pieca kaflowego – jak zrobić to zgodnie z prawem?

Przed wymianą systemu grzewczego wiele osób musi stawić czoła rozbiórce starego pieca kaflowego. Rozwiązanie zastępuje się bardziej ekologicznymi instalacjami, które są zasilane gazem lub energią i emitują mniej szkodliwych substancji. Demontaż pieca kaflowego nie jest łatwym zadaniem – wiąże się z koniecznością rozebrania masywnej konstrukcji i uporządkowania dużej ilości powstałych odpadów budowlanych. Jak w zgodzie z prawem zlikwidować stary piec kaflowy?

Read More

Utylizacja papy – jak zrobić to z głową?

Wymiana dachu, podobnie jak sprzątanie po budowie generuje duże ilości odpadów budowlanych. Jednym z nich jest papa dachowa, która musi zostać odpowiednio zabezpieczona przed przekazaniem do utylizacji. Niewłaściwe gospodarowanie pozostałościami materiałów budowlanych grozi otrzymaniem kar finansowych, dlatego przy ich wywozie warto zdać się na pomoc fachowców. Jak utylizować papę zgodnie z prawem?

Read More

Co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych?

Przy remoncie lub zmianie wystroju mieszkania często przychodzi czas na nowe meble i sprzęty, które odmienią wygląd pomieszczenia. Co zrobić z niepotrzebnymi już elementami aranżacji? Odpady wielkogabarytowe, jak mówi sama nazwa – ze względu na wymiary nie mogą trafić do zwykłych koszy na śmieci i powinny zostać umieszczone w specjalnym kontenerze. Jakie przedmioty można do niego wrzucić i czym właściwie są odpady wielkogabarytowe?

Read More

Co warto wiedzieć o rejestrze BDO i jak uzyskać wpis?

Baza Danych Odpadowych gromadzi informacje o obrocie odpadami, a jej integralną częścią jest rejestr podmiotów wytwarzających śmieci, lub gospodarujących nimi w inny sposób. Kto musi zarejestrować się w Rejestrze BDO, a kto jest zwolniony z obowiązku? Warunki zapisu reguluje Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012. Dowiedz się więcej o BDO i całym procesie wpisu do rejestru.

Read More

Ustawa o odpadach – najważniejsze zmiany w 2022 roku

Ustawa o odpadach reguluje przepisy zarządzania odpadami w gminach. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące tego, czym jest gospodarka odpadami, a także jak należy obchodzić się z poszczególnymi rodzajami odpadów oraz kto może się tym zajmować i w jaki sposób należy prowadzić dokumentację. Ustawa ta wskazuje również, komu mają być przekazywane poszczególne odpady.

Read More