Jakie kary grożą za nielegalny wywóz odpadów?

Pozostałości po budowie, remoncie, czy pracach rozbiórkowych stanowią grupę odpadów budowlanych. Składowanie i utylizacja takich śmieci musi odbywać się według określonych zasad. Ich nieprzestrzeganie grozi karą grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawieniem wolności. Jakie kary przewiduje polskie prawo w tym zakresie i co należy zrobić, by ich uniknąć?

Gdzie można wyrzucać odpady po remoncie?

Odpady remontowo-budowlane oraz tzw. kłopotliwe (meble, duże urządzenia AGD, elementy instalacji sanitarnych) można wyrzucić zgodnie z prawem na dwa sposoby:

  • Zanieść je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOKa) – na terenie każdej gminy powinien być co najmniej jeden taki punkt.
  • Wynająć kontener od firmy zajmującej się gospodarką odpadami budowlanymi.

W pierwszym przypadku odpady należy dostarczyć do punktu zbiórki samodzielnie. Jest to niepraktyczne, ponieważ śmieci budowlane są ciężkie i niewygodne w transporcie – takie rozwiązanie sprawdzi się jedynie przy ich niewielkiej ilości.

Najwygodniejszym sposobem jest wynajęcie kontenera przystosowanego do składowania odpadów określonego rodzaju. Kontener możesz zamówić u nas telefonicznie – wystarczy, że zadzwonisz pod numer 730 053 133. Wynajmiesz w ten sposób kontener na gruz czysty, gruz zanieczyszczony, a także na pozostałe (zmieszane) odpady budowlane. Kontenery dostępne są w różnych pojemnościach (od 2,5 do nawet 36 m³), dlatego bardzo łatwo dopasujesz rozwiązanie do charakteru prowadzonych prac i wielkości inwestycji.

Kary za nielegalny wywóz śmieci w 2021 roku

Zgodnie z obowiązującym prawem, karze podlega wywożenie odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone, w tym przede wszystkim porzucanie ich na terenach zielonych – w lasach, obszarach przydrożnych, czy posesjach. Osoba, która porzuci odpady w ten sposób, podlega karze określonej w Kodeksie wykroczeń (art. 24): od 20 do 5 000 zł. Rząd pracuje obecnie nad zaostrzeniem przepisów – po ich wejściu w życie (najpóźniej w 2022 roku), sprawca może zostać obciążony grzywną do 10 000 zł. Wysokość kary jest ustalana indywidualnie i zależy od skali przewinienia oraz sytuacji materialnej sprawcy.

Za nielegalny wywóz odpadów można także odpowiadać na podstawie Kodeksu karnego. Zgodnie z art. 183, porzucenie śmieci, które zagrażają środowisku lub lokalnej społeczności jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dotyczy to w szczególności odpadów toksycznych, które mogą skazić glebę lub wodę pitną. Sprawca zostaje także obciążony tzw. nawiązką, czyli kosztami wywozu odpadów, ich utylizacji i doprowadzenia terenu do stanu wyjściowego (o czym mówi art. 162 Kodeksu wykroczeń). 

Pozostałe kary za nielegalny wywóz odpadów 

  • Składowanie na własnej posesji – dotyczy sytuacji, gdy śmieci są składowane na prywatnym terenie przez dłuższy czas. Zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń, można otrzymać wtedy mandat w wysokości 1 500 zł.
  • Kary od spółdzielni mieszkaniowej lub firmy odbierającej odpady – jeśli odpady remontowo-budowlane trafią do śmietników komunalnych, sprawca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami ich utylizacji, lub odpowiadać finansowo za uszkodzenie samochodu firmy wywożącej śmieci. Mogą one uszkodzić również maszyny na liniach sortowniczych, nieprzystosowanych do pracy z ciężkimi elementami.

Dlaczego odpowiednia utylizacja odpadów jest tak ważna?

Wynajęcie kontenera daje pewność, że śmieci zostaną zutylizowane zgodnie z prawem, ale także w sposób bezpieczny dla środowiska. Wiele odpadów budowlanych, w tym przede wszystkim gruz, nadaje się do recyklingu – po rozkruszeniu i oczyszczeniu służy do budowy dróg, mostów i innych konstrukcji. Można w ten sposób odzyskać nawet 90% materiału. Odpowiednie postępowanie z odpadami budowlanymi pozwala także odseparować te toksyczne (np. azbest, niektóre lakiery) i je zneutralizować, dzięki czemu nie będą stwarzały zagrożenia dla roślin, ludzi i zwierząt.

Jeśli planujesz rozpocząć budowę lub remont i nie wiesz, co zrobić z odpadami, skontaktuj się z nami – pomożemy Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie. Pracujemy 7 dni w tygodniu, a większość zamówień realizujemy jeszcze tego samego dnia.