Składowanie gruzu na własnej działce – czy to legalne?

Składowanie gruzu budowlanego na własnej posesji może być przedmiotem zainteresowania wielu właścicieli nieruchomości. Wiele osób zastanawia się, czy jest to legalne i jakie są związane z tym konsekwencje prawne oraz środowiskowe. Rozwiewamy wszelkie niepewności związane z przechowywaniem gruzu na własnej działce.

Gruz budowlany na własnej działce – czy można go legalnie przechowywać?

Gruz budowlany to częsty produkt uboczny prac budowlanych i remontowych, który często pozostaje po zakończeniu projektu. Co jednak z nim zrobić? Dla wielu właścicieli działek gruz oraz inne odpady budowlane mogą stać się niemałym problemem.

Składowanie odpadów na posesji, w tym gruzu budowlanego, podlega różnorodnym regulacjom. Istnieją wytyczne dotyczące tego, jak właściciele nieruchomości mogą przechowywać odpady na swoich terenach, a nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Dlatego, zanim zdecydujesz się na składowanie gruzu na własnej działce, ważne jest, abyś upewnił się, że robisz to w sposób w pełni legalny i bezpieczny.

Przepisy dotyczące składowania gruzu na działce

Według przepisów obowiązujących w Polsce, składowanie gruzu na działce jest zabronione. Jedynym wyjątkiem jest magazynowanie na potrzeby procesów technologicznych lub organizacyjnych. Należy jednak pamiętać, że takie działania wymaga odpowiednich zezwoleń. 

Pamiętaj także, że nielegalne składowanie odpadów budowlanych może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz negatywnych skutków dla zdrowia publicznego i środowiska. 

Co zrobić z gruzem budowlanym?

Co więc zrobić z gruzem, jeśli nie wolno go składować na własnej działce? Istnieje kilka alternatywnych rozwiązań. Po pierwsze, można skorzystać z usług lokalnych firm zajmujących się utylizacją odpadów budowlanych – takich jak EKO-LOGIS. Oferujemy między innymi możliwość odbioru gruzu bezpośrednio z miejsca budowy i jego właściwego przetworzenia lub recyklingu. Jest to często najlepsze rozwiązanie, ponieważ nie tylko eliminuje problem przechowywania gruzu na działce, ale także przyczynia się do zrównoważonego gospodarowania odpadami.

Innym rozwiązaniem jest samodzielne oddanie gruzu oraz innych materiałów budowlanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Więcej na temat PSZOK przeczytasz w naszym artykule: Co to jest PSZOK? 

Gruz na sąsiedniej działce – czy można coś z nim zrobić?

Co natomiast zrobić w sytuacji, kiedy to Twój sąsiad nielegalnie składuje na swojej działce gruz? 

Należy przede wszystkim pamiętać, że takie działanie uznawane jest za zakłócanie korzystania z sąsiednich nieruchomości, co zaś wiąże się z ingerencją w prawo własności zwana immisją. Takie zakłócenia w świetle prawa mogą mieć charakter bezpośredni oraz pośredni.

  • immisja bezpośrednia – jest działaniem, które bezpośrednio zakłóca sferę sąsiedzkiej własności. Do takich działań zaliczane jest między innymi przerzucenie na nieruchomość sąsiednią nieczystości
  • immisja pośrednia – jest działaniem, które niekorzystnie wpływa na sferę sąsiedzkiej własności w sposób pośredni, na przykład poprzez zaburzanie estetyki sąsiednich posesji. Składowanie gruzu na sąsiedniej działce jest więc przejawem immisji pośredniej.