Co to jest PSZOK?

PSZOK, czyli inaczej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, to miejsce, które znajduje się w każdej gminie. To właśnie tam możesz przekazać wszelkie problematyczne frakcje śmieci. Co dokładnie przyjmuje PSZOK oraz ile to kosztuje? Odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące wywozu odpadów do gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PSZOK – co to?

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) to miejsce, do którego mieszkańcy mogą przywozić odpady nienadające się do wyrzucania razem z domowymi śmieciami ze względu na potencjalne zagrożenie dla środowiska lub potrzebę specjalistycznego przetworzenia. Celem punktów jest promowanie segregacji odpadów i zwiększenie odzysku surowców wtórnych, co przyczynia się do ochrony środowiska.

PSZOK – co przyjmuje?

Jakie więc odpady możne przekazać do PSZOK? Przede wszystkim te, których nie powinno się wyrzucać do ogólnodostępnych pojemników na odpady komunalne. Zaliczane są do nich między innymi:

  • elektrośmieci, czyli na przykład stare telewizory, komputery, małe AGD, ale także zużyte baterie oraz akumulatory,
  • odpady wielkogabarytowe takie jak meble czy dywany,
  • chemikalia, a w tym farby, rozpuszczalniki, pestycydy oraz wszelkie inne środki niebezpieczne dla środowiska,
  • odpady budowlane i remontowe w niewielkich ilościach,
  • przeterminowane leki,
  • odpady zielone, a w tym gałęzie, trawa.

Ile opon można oddać do PSZOK?

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych możesz także oddać stare opony. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku obowiązują pewne ograniczenia. Jeśli chcesz się pozbyć zniszczonych lub po prostu starych opon, pamiętaj, że każdego roku możesz oddać do PSZOK maksymalnie 8 opon.

Ile gruzu można oddać do PSZOK?

Jednym z bardziej problematycznych odpadów – zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w firmach – jest również gruz. Czy możesz oddać go do PSZOK? Odpowiedź brzmi: tak, ale w ilości nieprzekraczającej 300 kg rocznie na jedną osobę. Jeśli potrzebujesz oddać więcej gruzu, będzie się to wiązało z dodatkową opłatą.

Czego nie można oddawać do PSZOK?

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie można absolutnie oddawać odpadów, które są nieposegregowane. PSZOK odrzuci także te odpady, które nie mogą być jednoznacznie zidentyfikowane lub zawierają materiały azbestowe. Pamiętaj również, że przekazywane odpady nie powinny być skażone innymi materiałami. 

Na uwadze warto mieć też fakt, że jeśli planujesz oddać odpady zielone, muszą być one wcześniej zmielone, a te wymagające specjalnego opakowania należy dostarczyć w zamkniętych pojemnikach z odpowiednimi etykietami identyfikacyjnymi. Podzielić należy również odpady budowlane – powinny być one podzielone na gruz betonowy i ceglany oraz odpady ceramiczne i szklane. W przypadku mebli natomiast ważne jest, aby przed oddaniem usunąć z nich wszelkie zawartości. 

PSZOK – czy się płaci?

Wywóz odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest w większości przypadków całkowicie darmowy. Należy pamiętać jednak, że dotyczy to wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Za wywóz odpadów do PSZOK należy także zapłacić w momencie, kiedy przekroczy się określoną ilość poszczególnych rodzajów odpadów. 

Pamiętaj, że porzucanie odpadów w miejscach innych niż do tego przeznaczone jest nielegalne oraz wiąże się z nie tylko z karami finansowymi, ale także z ogromnymi szkodami dla środowiska naturalnego. Jeśli więc nie wiesz, co z robić z problematycznymi odpadami, zamów kontener na naszej stronie oraz wywieź odpady do najbliższego PSZOK!