Rozbiórka budynku – o czym warto wiedzieć?

Rozbiórka budynków to rodzaj prac budowlanych mających na celu demontaż i usunięcie całości bądź części danego obiektu budowlanego. Wszelkie prace powinny odbywać się w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo dla ludzi i najbliższego otoczenia. Wyburzenie budynku wymaga odpowiedniego zaplanowania od strony technicznej, korzystania z usług fachowej ekipy budowlanej i dopełnienia niezbędnych formalności. O czym należy pamiętać, decydując się na rozbiórkę?

Kiedy przeprowadza się rozbiórkę budynku?

W większości przypadków o rozbiórce całości lub części budynku decyduje dobrowolnie właściciel terenu. Dość powszechna jest sytuacja, w której ktoś kupuje działkę budowlaną w niższej cenie, by usunąć stare zabudowania i wznieść nowe. Mogą na tym skorzystać szczególnie inwestorzy kupujący działkę w atrakcyjnej okolicy.

Niekiedy jednak rozbiórka budynku staje się koniecznością. Nadzór budowlany może zwrócić uwagę na stary obiekt będący w złym stanie technicznym. Również właściciele sąsiednich terenów mają prawo poinformować właściwy organ. Jeśli budynek nie nadaje się do modernizacji i remontu, trzeba liczyć się z otrzymaniem nakazu rozbiórki. Taki nakaz bywa wydawany także w przypadku samowoli budowlanej, gdy uwarunkowania lokalne nie dopuszczają jej legalizacji.

Przeczytaj także: Co to jest gruz zmieszany? Co można wrzucić do kontenera na gruz zmieszany?

Rozbiórka budynku – formalności

Jeśli chodzi o rozbiórkę budynku, prawo budowlane obowiązujące na terenie Polski określa dokładnie, kiedy wymagane jest pozwolenie. Odpowiednie dokumenty należy koniecznie uzyskać przed rozpoczęciem prac. Zgłoszenie powinno zostać wykonane praktycznie dla każdego obiektu, z drobnymi wyjątkami. Pozwolenie na rozbiórkę budynku nie dotyczy obiektów, które nie podlegają opiece konserwatorskiej i nie figurują w rejestrze zabytków. Jeśli budynek nie wymagał pozwolenia na budowę, analogicznie niepotrzebne będzie także pozwolenie na rozbiórkę. Formalności określonych w prawie budowlanym nie muszą spełniać również obiekty o niewielkich gabarytach, czyli wiaty, altany, przydomowe oranżerie i podobne budowle.

Jeśli jednak wymagane jest pozwolenie na wyburzenie budynku, odpowiednie dokumenty trzeba dostarczyć do starostwa powiatowego. Są to:

  • wniosek o wydanie pozwolenia z danymi inwestora i informacjami na temat budynku,
  • zgoda właściciela budynku na rozbiórkę,
  • projekt procesu rozbiórki (który powinien zawierać opis poszczególnych robót i wskazanie środków bezpieczeństwa.

Decyzja wydawana jest w maksymalnie 65 dni roboczych.

wyburzenie budynku

Przebieg rozbiórki budynku

Przed rozpoczęciem prac należy zaopatrzyć się w środki pierwszej pomocy, gdyż w razie wypadku to właściciel ponosi odpowiedzialność prawną. Niezbędne będzie też wyznaczenie i przygotowanie miejsca do składowania gruzu. Rozbiórka budynku, w zależności od jego specyfiki, kubatury i materiałów użytych do budowy, może przebiegać z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu lub ręcznie. Ten drugi sposób jest stosowany w przypadku małych domków, altan, wiat czy komórek. Wykorzystanie ciężkiego sprzętu byłoby wówczas nieopłacalne. Prace muszą mieć ściśle ustalony porządek, co zapewni bezpieczeństwo pracownikom, osobom postronnym i okolicznemu mieniu. Pierwszy etap to usunięcie okien, drzwi i elementów stalowych. Kolejne prace są realizowane od góry do dołu – usuwa się pokrycie dachowe, ściany działowe, ściany nośne, ściany piwniczne i fundamenty.

Kiedy same prace rozbiórkowe są już skończone, konieczne jest zasypanie i wyrównanie terenu oraz oczyszczenie placu budowy z odpadów. Wyburzanie budynku generuje ich ogromne ilości, dlatego warto odpowiednio wcześnie znaleźć firmę, która zajmie się ich wywiezieniem (o ile nie wchodzi to w zakres obowiązków firmy wykonującej rozbiórkę). Jeśli chodzi o formalności po rozbiórce budynku, na końcu zgłasza się zakończenie robót budowlanych do odpowiedniego organu administracyjnego.

Ile kosztuje wyburzenie budynku?

Ostateczny koszt wyburzenia budynku zależy od jego wielkości i materiałów, jakich użyto przy budowie budynku. Najniższe koszty demontażu dotyczą obiektów z drewna, kamienia i cegły. Bardziej skomplikowana będzie rozbiórka budynków z betonu, a szczególnie z żelbetonu. Ten materiał wymaga użycia specjalistycznych maszyn i dużych nakładów pracy. Stosunkowo niewielki wydatek jest związany z rozbiórką budynków wykonanych z metalu. Koszty można dodatkowo obniżyć, decydując się na sprzedaż materiałów porozbiórkowych.