Co to jest gruz zmieszany? Co można wrzucić do kontenera na gruz zmieszany?

Sprzątanie po remoncie często wiąże się z koniecznością wynajęcia specjalnego pojemnika na odpady budowlane. Nie każdy kontener będzie odpowiedni do składowania gruzu zmieszanego, a niepoprawna selekcja może przyczynić się do większych kosztów wywozu. Czym jest gruz zmieszany i jak prawidłowo go utylizować?

Co to jest gruz zmieszany?

Gruz to odpady budowlane, którym przypisano specjalny kod decydujący o ich przynależności do tej grupy. Klasyfikacja odpadów budowlanych wyróżnia trzy rodzaje gruzu budowlanego:

  • gruz czysty,
  • gruz zmieszany,
  • gruz zanieczyszczony (zmieszane odpady budowlane).

Gruz zmieszany stanowi II grupę odpadów budowlanych o kodzie 17 01 07. W jej skład wchodzą wszystkie odpady tworzące gruz czysty (odpady betonowe, gruz betonowy i ceglany, a także kamienie, ziemia oraz gleba – inne niż odpady określone kodem 17 05 03) wraz z niewielką domieszką pozostałych materiałów budowlanych. Do kontenera na gruz zmieszany można wrzucić zmieszane odpady z:

  • betonu,
  • gruzu ceglanego,
  • odpadowych wyrobów ceramicznych,
  • elementów wyposażenia (inne niż określone kodem 17 01 06).

W kontenerze mogą znaleźć się również części armatury, pokruszone wyroby ceramiki budowlanej (płytki, glazura, terakota), fragmenty płyt gipsowo-kartonowych, elementy siatki montażowej z klejem, fragmenty tynku, a także wełna mineralna i szkło (w ilości nie większej niż 5% pojemności kontenera).

Gruz zmieszany a zmieszane odpady budowlane

Największą trudność sprawia odróżnienie gruzu zmieszanego od zmieszanych odpadów budowlanych kodzie 17 09 04. W przeciwieństwie do odpadów sklasyfikowanych w II grupie gruz zanieczyszczony może dodatkowo zawierać metalowe elementy konstrukcji, drewno, kartony, panele podłogowe, folię malarską i ogrodową, wykładziny, worki po cemencie i innych materiałach budowlanych, a nawet złom. Jeśli przy remoncie lub innych pracach budowlanych powstają wymienione odpady, nie można zamówić kontenera na gruz zmieszany.

Warto pamiętać również, że bez względu na wybór kontenera przeznaczonego do składowania gruzu każdej grupy, wewnątrz nie mogą pojawić się odpady komunalne lub organiczne. Niedozwolone jest także wrzucanie odpadów niebezpiecznych, szklanych butelek i opakowań, pojemników po zużytej chemii gospodarczej oraz butelek PET.

Gdzie wyrzucić gruz zmieszany?

W wywozie gruzu zmieszanego pomagają firmy specjalizujące się w wynajmie i odbiorze specjalnych kontenerów. W Skiprex dysponujemy pojemnikami gromadzącymi od 2,5 do nawet 36 m³ gruzu budowlanego, a większość zleceń realizujemy jeszcze tego samego dnia. Korzystanie z usług specjalistów to duża wygoda i pewność, że odpady powstałe w trakcie remontu zostaną przetransportowane i przekazane do utylizacji zgodnie z prawem. Kontener na gruz zmieszany we Wrocławiu i okolicach można zamówić telefonicznie.

Jak utylizacja i recykling gruzu zmieszanego?

Gruz zmieszany nie jest tak często poddawany recyklingowi jak gruz czysty ze względu na większe koszty oraz konieczność sortowania i oczyszczenia odpadów. W miarę możliwości przy użyciu specjalistycznego sprzętu, jak przesiewacze oraz systemy separacji magnetycznej oddziela się gruz od metali, drewna i innych zanieczyszczeń budowlanych, a następnie poddaje recyklingowi przy wykorzystaniu zaawansowanych kruszarek wyposażonych w technologię szczękową, walcową lub udarową. Po zakończeniu procesu odzyskane kruszywo ponownie trafia do obrotu sprzedażowego.