Odpady budowlane – co zaliczamy do śmieci wytworzonych w trakcie remontu?

Odpady budowlane to problematyczny rodzaj śmieci – nie można ich wyrzucić do zwykłego kosza. Utylizacja powinna uwzględniać bezpieczny sposób składowania oraz transportu do zakładu zajmującego się ich unieszkodliwianiem lub recyklingiem. Czym są odpady budowlane, co zaliczamy do tej grupy śmieci i jak je bezpiecznie utylizować?

Odpady budowlane – definicja

Odpady budowlane to śmieci, które powstają w trakcie remontów, rozbiórek i prac budowlano-wykończeniowych. Według Klasyfikacji odpadów, która została uwzględniona w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów, odpady budowlane to pozostałości z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Wraz z tą definicją grupie śmieci wytworzonych w trakcie różnego rodzaju prac budowlanych przypisano kod 17.

Odpady budowlane – co zaliczamy?

Wśród odpadów budowlanych można wyróżnić trzy grupy śmieci, których znajomość pozwala gospodarować nieczystości poremontowe we właściwy sposób. Pierwszą z nich stanowi gruz czysty, czyli fragmenty betonowych konstrukcji, skrawki tynków, pokruszone kawałki cegieł, ziemia i kamienie. W przypadku obecności elementów ceramiki budowlanej wśród wymienionych odpadów budowlanych mamy do czynienia z gruzem zmieszanym. Ostatnią grupę stanowią zmieszane odpady budowlane, w której skład wchodzą m.in.:

 • gruz ceglany, betonowy, tynkarski,
 • drewno rozbiórkowe,
 • szkło okienne,
 • stolarka,
 • pokrycia dachowe,
 • odpady instalacyjne,
 • płyty kartonowo-gipsowe,
 • odpady opakowaniowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • pozostałości farb, tynków, zapraw,
 • części armatury i instalacji,
 • materiały izolacyjne i dociepleniowe.

Gdzie wyrzucić odpady budowlane? PSZOK

Jest wiele sposobów, które umożliwiają pozbycie się odpadów budowlanych. Pierwszym z nich jest zawiezienie odpadów do PSZOK-a (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Minusem tego rozwiązania jest konieczność zorganizowania wywozu odpadów samodzielnie, co przy dużej ilości gruzu bywa problematyczne. W dodatku nie można mieć pewności, czy wszystkie odpady zostaną przyjęte – wybrane PSZOK-i mają ograniczoną ilość miejsca i tym samym wprowadzają pewne limity przypadające na jednego mieszkańca. Wygodniejszym rozwiązaniem jest wynajem kontenera od firmy, która specjalizuje się w wywozie tzw. odpadów trudnych w kontenerach.

Co zrobić z odpadami budowlanymi? Wynajem kontenera

Bezpiecznym sposobem, który umożliwia pozbycie się odpadów budowlanych zgodnie z prawem, jest wynajem kontenerów. W Skiprex profesjonalnie zajmujemy się wywozem odpadów budowlanych o różnych właściwościach. Warto wiedzieć, że nasze kontenery można zamówić w kilku wariantach. Do najpopularniejszych z nich przy pozbywaniu się śmieci po remoncie należą:

 • kontenery na gruz czysty (budowlany),
 • kontenery na odpady zmieszane budowlane.

Dodatkowo kontenery można zamówić w wielu pojemnościach – od 2,5 m³ do 36 m³. Mniejsze pojemniki będą odpowiednie dla osób prywatnych, które wykonują typowe prace remontowe w swoich domach lub mieszkaniach. Kontenery o większej pojemności natomiast to najlepszy wybór przy pracach związanych z działalnością budowlaną i przemysłową.

Kontener na odpady budowlane jest podstawiany tuż pod dom lub inne wskazane miejsce. Po zapełnieniu pojemnik jest odbierany, a odpady przekazywane do zakładów, które profesjonalnie zajmują się utylizacją danego rodzaju nieczystości budowlanych.

Co zrobić z odpadami budowlanymi – wykorzystaj we własnym zakresie

Odpady budowlane można wykorzystać we własnym zakresie. Czysty gruz idealnie sprawdzi się jako ścieżka przydomowa lub podmurówka pod taras. Przy jego użyciu można wykonać drenaż terenu np. przy budowie oczka wodnego. Warto jednak pamiętać, że pozostawienie gruzu luzem na posesji (bez szybkiego zagospodarowania wytworzonych odpadów) może skutkować otrzymaniem kary pieniężnej. Zgodnie z przepisami o obowiązku utrzymania porządku właścicielowi terenu grozi w takim przypadku mandat w wysokości 1500 złotych.

Dlaczego odpadów budowlanych nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza?

Po nowelizacji Ustawy o odpadach kary za wywóz gruzu w miejsca do tego nieprzeznaczone znacznie wzrosły. Obecnie taki czyn jest karany mandatem w wysokości do 5 tys. złotych. W skrajnych przypadkach może zostać zastosowana także kara pozbawienia wolności – od 6 miesięcy do nawet 8 lat – gdy odpady te zostaną uznane za niebezpieczne.

Po drugie jest to nieekologiczne. Gruz w 80% przypadków nadaje się do ponownego wykorzystania. Można go użyć do budowy dróg lub nowych konstrukcji.

Trzecim powodem jest zagrożenie życia lub zdrowia osób pracujących przy wywozie śmieci komunalnych, a także uszkodzenie pojazdów i maszyn sortujących. Gruz może uszkodzić śmieciarkę, jeśli znajdzie się w pojemniku na odpady komunalne. Samochód ten nie jest przeznaczony do wywozu ciężkich odpadów budowlanych i w momencie, w którym doszłoby do uszkodzenia – w przypadku znalezienia sprawcy również zostałaby nałożona kara.