Odpady budowlane – co zaliczamy do śmieci wytworzonych w trakcie remontu?

Odpady budowlane to problematyczny rodzaj śmieci – nie można ich wyrzucić do zwykłego kosza. Utylizacja powinna uwzględniać bezpieczny sposób składowania oraz transportu do zakładu zajmującego się ich unieszkodliwianiem lub recyklingiem. Czym są odpady budowlane, co zaliczamy do tej grupy śmieci i jak je bezpiecznie utylizować?

Read More