Co warto wiedzieć o rejestrze BDO i jak uzyskać wpis?

Baza Danych Odpadowych gromadzi informacje o obrocie odpadami, a jej integralną częścią jest rejestr podmiotów wytwarzających śmieci, lub gospodarujących nimi w inny sposób. Kto musi zarejestrować się w Rejestrze BDO, a kto jest zwolniony z obowiązku? Warunki zapisu reguluje Ustawa o odpadach, z dn. 14 grudnia 2012. Dowiedz się więcej o BDO i całym procesie wpisu do rejestru.

Read More