Segregacja odpadów budowlanych – dlaczego jest ważna i kogo dotyczy?

Segregacja odpadów budowlanych ma duże znaczenie dla środowiska – zużyte lub niewykorzystane materiały budowlane zagospodarowane w niewłaściwy sposób degradująco na nie oddziałują. Selektywna zbiórka śmieci po remoncie i budowie to podstawowy krok do utrzymania porządku i ponownego wykorzystania nieczystości poremontowych. Gruz czysty oraz inne materiały mogą być poddane recyklingowi i wykorzystane ponownie w nowej formie. Jak segregować odpady budowlane?

Jak segregować odpady budowlane?

W celu utylizacji odpadów budowlanych po remoncie lub pozbycia się niewykorzystanych nieczystości z terenu budowy najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wynajem kontenerów. Takie pojemniki umożliwiają bezpieczne składowanie różnego rodzaju śmieci poremontowych, dzięki czemu mogą one we właściwy sposób trafić do zakładu utylizacji lub recyklingu. Kontenery przeznaczone są do składowania odpadów o różnych właściwościach, co pozwala przeprowadzić proces segregacji śmieci z podziałem na frakcje.

W czasie prac remontowych często powstają spore ilości gruzu, który trzeba odpowiednio zagospodarować. Jeśli myślisz o segregacji odpadów budowlanych, możesz wynająć kontener przeznaczony do składowania gruzu czystego oraz zmieszanych odpadów budowlanych. W taki sposób od wszystkich nieczystości oddzielisz niezanieczyszczone odpady (beton, cegły, tynki, dachówki), które w około 90% mogą być wykorzystane ponownie. Do pozostałych odpadów budowlanych, które możesz segregować, należą m.in.:

  • papa budowlana,
  • odpady opakowaniowe (opakowania po farbach, zaprawach tynkarskich, foliach, klejach itp.)
  • odpady wielkogabarytowe (stare meble, części mebli, materace, duże zabawki, wyroby tapicerskie),
  • odpady z drewna; metalu lub szkła.

Segregacja odpadów budowlanych – nowe zasady

Segregacja odpadów budowlanych wkrótce stanie się obowiązkiem dla wszystkich firm remontowo-budowlanych oraz deweloperów, którzy odpowiadają za wytworzenie nieczystości należących do tej grupy. Według nowelizacji przepisów wszyscy wytwórcy odpadów budowlanych, których działanie wynika z aktywności gospodarczej, będą zobowiązani do segregacji odpadów budowlanych z podziałem na co najmniej 6 frakcji.

Segregacja odpadów budowlanych nie dotyczy prywatnych wytwórców odpadów m.in. gospodarstw domowych, a także Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-ów. Podmioty gospodarcze, które nie zastosują się do przepisów, mogą otrzymać grzywnę administracyjną w kwocie od 1 000 do nawet 1 000 000 złotych. Jakie zmiany zatem przewiduje nowelizacja w sprawie segregacji odpadów budowlanych?

Segregacja odpadów budowlanych, czyli selektywny odbiór zakłada składowanie śmieci z uwzględnieniem ich właściwości. Wśród sześciu frakcji odbieranych odpadów powinny się znaleźć:

  • odpady mineralne,
  • gips,
  • drewno,
  • metal,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne.

Jeśli wytwórca odpadów nie będzie prowadził wstępnej segregacji odpadów budowlanych z podziałem na co najmniej sześć frakcji, nieczystości nie zostaną odebrane z terenu budowy.

Segregacja odpadów budowlanych – od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Od kilku miesięcy zapowiadano, że nowe przepisy dotyczące sposobu segregacji odpadów zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Termin nowelizacji został jednak przesunięty o dwa lata, więc nowe zasady wejdą w życie dopiero w 2025 roku. Takie działanie jest następstwem uchwalenia Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku, której towarzyszyły zmiany nowelizacji przepisów Ustawy o odpadach. Rząd w ten sposób odpowiedział także na potrzeby firm, oferując im więcej czasu na dostosowanie swoich działań do nowych wymagań, które już 1 stycznia 2025 na stałe zagoszczą w polskim prawie.