Gdzie wyrzucać odpady zielone?

W czasie prac porządkowo-pielęgnacyjnych w ogrodzie powstają naturalne odpady, które mimo niskiej szkodliwości dla środowiska nie powinny trafić do wspólnego kosza z innymi śmieciami. Odpady zielone należy umieścić w specjalnym worku lub kontenerze, dzięki czemu będą zagospodarowane w sposób odpowiedni dla roślinnych pozostałości. Czy można spalać odpady zielone i jakie alternatywne rozwiązania warto wykorzystać podczas sprzątania ogródka?

Odpady zielone – co to jest?

Odpady zielone to grupa śmieci, które powstają w trakcie czynności pielęgnacyjnych i porządkowych w ogrodzie lub na działce. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku za odpady zielone uznaje się odpady komunalne obejmujące części roślin powstałe w trakcie prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych, w parkach, ogrodach, na cmentarzach i targowiskach (nie dotyczy ulic i placów). Do naturalnych resztek roślinnych zalicza się m.in.:

  • skoszoną trawę,
  • suche liście,
  • pojedyncze gałązki, przycięte fragmenty krzewów,
  • kwiaty, chwasty.

Jak utylizować odpady zielone?

Istnieją trzy sposoby bezpiecznej utylizacji odpadów zielonych. Pierwszy z nich polega na poddaniu roślinnych pozostałości naturalnemu procesowi rozkładu poprzez stworzenie kompostownika. Gminy dopuszczają taką ewentualność w przypadku, gdy utworzony kompostownik nie przyczynia się do pogorszenia jakości życia osób w jego otoczeniu. W procesie tym można uzyskać wartościowy nawóz dla roślin i zmniejszyć ilość wytworzonych odpadów o około 30-50%.

Drugim sposobem jest składowanie odpadów zielonych w specjalnych workach dostarczonych przez gminę, które umożliwiają pozbycie się pozostałości po koszeniu i pracach pielęgnacyjnych w ogrodzie. Niestety nie zawsze gminy dysponują takim wyposażeniem – w takiej sytuacji warto rozważyć wywóz odpadów zielonych do PSZOK-a. To Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, który działa w obrębie gminy i bezpłatnie przyjmuje różne rodzaje tzw. odpadów kłopotliwych. Warto jednak sprawdzić regulamin PSZOK-a przed dostarczeniem resztek roślinnych – wiele gmin wyznacza limity ilościowe, które ograniczają możliwość pozbycia się wszystkich zielonych odpadów.

Ostatnią alternatywą dla wymienionych sposób jest zamówienie kontenera na odpady zielone. Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie przy pracach porządkowo-pielęgnacyjnych w ogrodzie lub na działce, które odbywają się na większą skalę. W Skiprex oferujemy usługę wywozu odpadów zielonych w kontenerach, a także zajmujemy się odbiorem kamieni, ziemi i gałęzi.

Odpady zielone – co wrzucamy do kontenera?

W kontenerze na odpady zielone powinny znaleźć się wyłącznie pozostałości roślin zgodne definicją tej grupy odpadów. Jak wspominaliśmy wcześniej, należą do nich: trawa, opadnięte liście, a także mniejsze ilości gałęzi drzew i krzewów. W odróżnieniu od odpadów biodegradowalnych do grupy tej nie kwalifikują się pozostałości kuchenne, takie jak resztki jedzenia, skorupki po jajkach, obierki warzyw i owoców, a także popiół czy trociny. W kontenerze na odpady zielone nie powinny znaleźć się również kwiaty doniczkowe, fragmenty płyt pilśniowych oraz wykonanych z impregnowanego drewna, a także zdrewniałe owoce szupinkowe drzew, takie jak żołędzie, kasztany czy szyszki.

Ile kosztuje kontener na odpady zielone?

Koszt wynajmu kontenera na odpady zielone zależy od wielu czynników m.in. pojemności i liczby pojemników, docelowego miejsca podstawienia i daty odbioru kontenerów. Cena wywozu odpadów zielonych zaczyna się od okołu 300 złotych. Warto pamiętać o przestrzeganiu regulaminu firmy oferującej usługi. W przypadku naruszenia zasad wrzucania śmieci do kontenera (obecności niedozwolonych rodzajów odpadów) ostateczna cena wywozu odpadów zielonych może być znacznie wyższa.

Czy można spalać odpady zielone?

W Ustawie o odpadach znajduje się zapis, który w wybranych przypadkach pozwala spalić odpady zielone na terenie posesji. Jeśli gmina nie prowadzi selektywnego zbierania odpadów oraz nie oferuje alternatywnych form odbioru odpadów, które ulegają biodegradacji, spalanie pozostałości roślinnych nie narusza odrębnych przepisów. W trakcie spalania śmieci na własną rękę pamiętaj, aby dokładnie zabezpieczyć teren i zamknąć okna, co zapobiegnie przedostaniu się szkodliwych substancji do wnętrza domu.

Warto również wiedzieć, że w przypadku przestrzegania przez gminę zasad selektywnej zbiórki odpadów taki czyn może zostać ukarany karą pieniężną. Za niestosowanie się do obowiązujących przepisów i wzniecenia ognia na terenie posesji w celu pozbycia się odpadów zielonych grozi mandat w kwocie 500 złotych.