Utylizacja papy – jak zrobić to z głową?

Wymiana dachu, podobnie jak sprzątanie po budowie generuje duże ilości odpadów budowlanych. Jednym z nich jest papa dachowa, która musi zostać odpowiednio zabezpieczona przed przekazaniem do utylizacji. Niewłaściwe gospodarowanie pozostałościami materiałów budowlanych grozi otrzymaniem kar finansowych, dlatego przy ich wywozie warto zdać się na pomoc fachowców. Jak utylizować papę zgodnie z prawem?

Czym są odpady z papy?

Papa dachowa to materiał budowlany używany przy izolacji dachów oraz elementów konstrukcyjnych. Dzięki swoim właściwościom jest ceniona w budownictwie – chroni przed bezpośrednim działaniem zarówno wysokiej, jak i niskiej temperatury, a także zabezpiecza pokrycie dachowe przed wilgocią, przedostaniem się wody i uszkodzeniami mechanicznymi, np. spowodowanymi siłami natury. Materiał budowlany wykonuje się z wielu warstw wkładek nośnych (wykonanych z włókien szklanych, plastikowych lub tekturowych) nasączanych masą smoły lub asfaltu.

Użycie w procesie produkcji papy mas o dużej szkodliwości dla środowiska powoduje, że odpady te nie mogą być składowane w tradycyjny sposób razem ze śmieciami komunalnymi. W katalogu odpadów papa odpadowa jest oznaczona kodem 17 03 80, co oznacza, że nie może być również umieszczona w jednym kontenerze z innymi śmieciami budowlanymi.

Jak wygląda bezpieczna utylizacja papy dachowej?

Przeprowadzenie utylizacji papy we właściwy i bezpieczny sposób wymaga zastosowania się do przepisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Zgodnie z nimi każdy wytwórca odpadów jest zobowiązany przekazać je podmiotom gospodarczym profesjonalnie zajmujących się utylizacją w sposób niezagrażający całemu ekosystemowi. Utylizacja papy odbywa się w spalarniach pod specjalnym nadzorem doświadczonych pracowników zakładu utylizacji. Wśród innych rozwiązań warto wyróżnić również recykling papy odpadowej – niektóre firmy podejmują się przetwórstwa pozostałości papy, w wyniku której powstaje konglomerat bitumiczny.

Wynajem kontenera na odpady z papy

Firmy specjalizujące się w wywozie śmieci budowlanych oferują na wynajem kontenery na odpady z papy. Wybór takiego rozwiązania umożliwia sprawne i legalne pozbycie się pozostałości papy odpadowej. W Skiprex dostarczamy kontenery o różnej pojemności na terenie Wrocławia i okolic. Przy niedużej ilości odpadów najkorzystniejszą opcją jest zamówienie pojemnika o gabarycie od 2,5 do 10 m³, natomiast przy większych rozbiórkach lub pracach związanych z wymianą dachu sprawdzą się kontenery gromadzące do 36 m³ odpadów.

Utylizacja papy w województwie dolnośląskim może przyjmować charakter bardziej lokalny. W niektórych gminach funkcjonują Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów, które przyjmują papę odpadową, jednak nie wszędzie istnieje taka możliwość. Wadą rozwiązania jest również konieczność dostarczenia odpadów do punktu na własną rękę.

Utylizacja papy – cena za wywóz odpadów

Koszty wywozu papy w kontenerach rozpoczynają się od około 950 złotych, jednak warto pamiętać, że na ogólną cenę usługi wpływ będą miały również inne czynniki. Jednym z nich jest miejsce docelowego podstawienia kontenera. Przy składaniu zamówienia na kontener należy również określić liczbę wynajmowanych pojemników oraz ich pojemność – w zależności od wyboru uzyskuje się łączny koszt usługi wraz z odbiorem papy w umówionym terminie.

Nielegalna utylizacja papy – kary finansowe

Za pozostawienie odpadów budowlanych w miejscach do tego niewyznaczonych można otrzymać wysoką grzywnę pieniężną w wysokości do 5 000 złotych lub więcej (jeśli wyrzucone odpady stanowią zagrożenie dla środowiska oraz mogą niekorzystnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi). Mandat mogą otrzymać również osoby, które składują odpady z papy na posesji – w takim przypadku należy liczyć się z wydatkiem rzędu 1500 złotych.