Jak działa spalarnia odpadów?

Spalarnia odpadów komunalnych to miejsce, do którego trafiają śmieci, których recykling jest niemożliwy. To właśnie tam na skutek działania wysokich temperatur są one utylizowane. Zatem jak spala się odpady?

Proces spalania śmieci to jeden ze sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych, przemysłowych, a nawet niebezpiecznych, takich jak odpady medyczne. Zatem jak spala się odpady? Najpierw śmieci, które nie nadają się do recyklingu, muszą zostać przewiezione do spalarni. To zadanie najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie. Odbiór odpadów we Wrocławiu oferujemy na przykład my, czyli Skiprex!

Śmieci zamieniają się w pył i żużel

Usuwanie odpadów rozpoczyna się od umieszczenia ich w specjalnym bunkrze zsypowym, w którym działa podciśnienie. Najpierw dzięki elektromagnesom wychwyca się z nich metale. Następnie śmieci są rozdrabniane i ładowane do komory spalającej, gdzie są zwykle utylizowane w temperaturze około 900°C i zamieniają się w pył. Następnie spaliny chłodzone są w kąpieli wodnej, dzięki czemu usuwane są z nich chlorki i fluorki. Z kolei z metali ciężkich oczyszcza się je przy pomocy aktywnych filtrów gazowych.

Pył, który pozostaje po całym procesie, jest często wykorzystywany jako wypełnienie pustych wyrobisk w kopalniach soli, a żużel staje się zwykle domieszką do materiałów budowlanych.

Konieczne zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa

Aby spalarnie mogły być bezpieczne dla środowiska, powinny spełnić wiele restrykcyjnych warunków. Przede wszystkim, muszą być właściwie wyposażone, m.in. w odpowiednie filtry i systemy, które pozwalają na wyłapywanie zanieczyszczeń. Dzięki temu wytwarzają stosunkowo niewiele szkodliwych substancji. Natomiast te, które powstają, są w większości usuwane podczas spalania w bardzo wysokiej temperaturze. Utylizowany jest także popiół, aby nie był roznoszony po okolicy przez wiatr.

Wady i zalety spalania odpadów

Choć wypalanie śmieci w spalarni budzi wciąż wiele kontrowersji, utylizowanie odpadów właśnie w ten sposób jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż ich składowanie na wielkich wysypiskach. I choć nawet najnowocześniejsze spalarnie emitują zanieczyszczenia do atmosfery, to jest ich o wiele mniej niż ma to miejsce podczas palenia śmieci w piecu.

Istotną zaletą jest fakt, że spalarnia odpadów często produkuje także energię elektryczną lub cieplną, służącą do podgrzewania wody użytkowej. Natomiast najnowocześniejsze z takich obiektów realizują założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, a więc takiej, w której odpadów powstaje możliwie jak najmniej.