Działania w zgodzie z ekologią – co to oznacza?

Ekologiczne zachowania i wybory zakupowe są już nie tylko zalecane, ale wręcz konieczne, jeśli chcemy zagwarantować przyszłym pokoleniom przyjazne warunki środowiskowe. Nawet drobne nawyki mogą mieć znaczący wpływ na poprawę dobrostanu planety. Jakie zasady codziennej ekologii warto wdrożyć, by wszystkim nam żyło się lepiej?

Czym jest ekologia?

Słowo ekologia wywodzi się z greckiego połączenia słów „oikos” (gospodarstwo, dom) oraz „logos”, czyli wiedza. Ekologia bada zasady funkcjonowania przyrody, a także oddziaływania między organizmami a ich środowiskiem. Współczesna ekologia zajmuje się głównie wpływem działalności człowieka na środowisko. 

Wyraz „ekologiczny” oznacza czynność lub działanie, które jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. Określa się tak również produkty, które powstały w sposób zrównoważony, bez wykorzystania nawozów sztucznych, antybiotyków czy innych substancji mogących na różne sposoby degradować przyrodę lub negatywnie wpływać na jej dobrostan.

Jak być ekologicznym na co dzień?

Nasze codzienne wybory mogą istotnie zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie na planetę. Dobre nawyki to między innymi

  • Oszczędzanie mediów – zakręcanie wody podczas mycia zębów, wybieranie prysznica zamiast kąpieli, czy stosowanie świetlówek energooszczędnych pozwala chronić cenne zasoby i obniżać wykorzystanie energii.
  • Segregacja odpadów – odpady posegregowane można łatwiej wykorzystać w ramach recyklingu. Wytwarza się z nich nowe materiały, a tym samym zmniejsza się zużycie surowców. 
  • Ograniczenie plastiku – warto wybierać produkty, których opakowania można poddać recyklingowi (będzie to na przykład szkło lub papier), a na zakupy zabierać torbę wielokrotnego użytku oraz własne pojemniki (jako alternatywę dla jednorazowych woreczków foliowych).
  • Zmiana nawyków transportowych – gdy nie musimy jechać do pracy samochodem, warto wybrać rower, tramwaj lub po prostu zrobić sobie spacer. Wpłyniemy w ten sposób na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczymy powstawanie smogu.  

Świadomość ekologiczna – decyzje zakupowe

Bycie ekologicznym to także świadome decyzje zakupowe – warto wybierać produkty z materiałów, które można poddać recyklingowi, a w przypadku żywności – produkty z upraw, w których nie stosuje się antybiotyków, toksycznych nawozów, a w trakcie ich wytwarzania marnuje się zasobów (np. energii elektrycznej czy wody). 

Jak rozpoznać produkty ekologiczne? Artykuły wyprodukowane w sposób zrównoważony powinny być odpowiednio oznaczone. Informacji na ten temat należy szukać na etykiecie. Trzeba jednak zachować ostrożność, ponieważ nie każdy produkt określany jako „eko” lub „bio” rzeczywiście taki jest. Zdarza się, że producenci wprowadzają konsumentów w błąd. Z tego powodu najlepiej polegać na certyfikacji Unii Europejskiej – zweryfikowane produkty obok wyrazu ‘eko” będą miały charakterystyczne logo (gwiazdy flagi unijnej ułożone w kształt liścia). 

Ekologia a ochrona środowiska – gospodarki odpadami

Istotnym elementem ekologicznego życia jest odpowiedzialna gospodarka odpadami. Dotyczy to zarówno tych „zwykłych”, powstających wskutek codziennej aktywności, jak i tych, których utylizacja wymaga specjalnych działań.

Segregowanie śmieci jest znacznie prostsze, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Wystarczy wyposażyć się w kilka pojemników, do których będziemy wyrzucać określone odpady: szkło, plastik, tworzywa sztuczne, czysty papier, odpady bio, oraz śmieci zmieszane, niepasujące do żadnej z grup. Dobrym rozwiązaniem może także jeden kosz wyposażony w wiele przegródek.    

Po tego rodzaju domowej segregacji, śmieci można łatwo wyrzucić do wyznaczonych pojemników, oznaczonych odpowiednim kolorem (np. w niebieskich pojemnikach umieszczamy papier, a w żółtych tworzywa sztuczne). Nie kosztuje to wiele energii, bardzo szybko wchodzi w nawyk, a dla środowiska ma ogromne znaczenie. 

Segregacja gruzu i odpadów kłopotliwych

Segregacja i świadoma gospodarka odpadami dotyczy także odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i poremontowych. Są to odpady specjalne, które należy utylizować w określony sposób. Nie wolno wyrzucać ich do zwykłego śmietnika komunalnego, ani tym bardziej pozostawiać na otwartej przestrzeni. Ekologiczny i zgodny z prawem wywóz gruzu oraz odpadów budowlanych gwarantuje wynajęcie kontenera od wyspecjalizowanej firmy. Bądź ekologiczny i zamów kontener w Sobótce!

Oto najważniejsze zasady domowej ekologii, których warto się trzymać, by chronić planetę przed negatywnymi skutkami naszej codziennej aktywności.