Ustawa o odpadach – najważniejsze zmiany w 2022 roku

Ustawa o odpadach reguluje przepisy zarządzania odpadami w gminach. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące tego, czym jest gospodarka odpadami, a także jak należy obchodzić się z poszczególnymi rodzajami odpadów oraz kto może się tym zajmować i w jaki sposób należy prowadzić dokumentację. Ustawa ta wskazuje również, komu mają być przekazywane poszczególne odpady.

Read More